Převažovaly cidery, které jsou vyráběny jako vedlejší produkt pivovarů a minipivovarů. Některé lze považovat za řemeslné a některé již méně. 

A zde jsou výsledky:

Sekce Cider tradiční:

1. Cidérka - Strnad suchý jablečný cider

2. Sígr z jablek

3. Cider Talk by Provoco - polosuchý

Sekce Cider ochucený:

1. Magners Berry Cider

2. Strongbow Citrus Edge

3. Strongbow Red Berries