cider

medový cider

Historie

S budováním sociálního podnikání začala společnost Cider Bohemia s.r.o. v květnu 2016 a zaměřila se na zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce, zejména na: - osoby se zdravotním postižením - osoby dlouhodobé nezaměstnané - osoby, které opouštějí výkon trestu anebo vykonávají trest domácího vězení Cílem sociálního podniku je dosažení zlepšení pracovních podmínek svých zaměstnanců, vytvoření více pracovních příležitostí pro osoby z ohrožených skupin, zvýšit konkurenceschopnost sociálního podnikání na trhu práce. Za tímto účelem pořídila společnost Cider Bohemia kvalitní technologické vybavení, které používá k výrobě svých produktů a k dosažení stanovených cílů. Na zakoupení technologického vybavení obdržela společnost příspěvek z prostředku EU, který činil 85% všech uznatelných nákladů.